INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych wyjaśnia, w jaki sposób Capco wykorzystuje Państwa dane osobowe oraz jakie prawa i możliwości w tym zakresie Państwu przysługują. Dotyczy ona danych osobowych, które zostały przekazane przez Państwa firmie Capco, lub które zostały uzyskane w ramach naszych relacji biznesowych z Państwem lub podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Dla osób zainteresowanych karierą w Capco, oprócz niniejszej informacji, opracowaliśmy specjalną Informację o ochronie prywatności kandydatów do pracy , z którą należy się zapoznać. Można ją znaleźć podczas tworzenia lub uzyskiwania dostępu do konta on-line w związku z ubieganiem się o pracę. 

Sposób, w jaki wykorzystujemy informacje gromadzone przez pliki cookie lub inne technologie śledzenia lub analizy stron internetowych, został wyjaśnione w naszej Informacji o plikach cookie.

Niniejsze zawiadomienie ma zastosowanie we wszystkich krajach w ramach naszej globalnej działalności. 

Strona internetowa Capco nie jest skierowana do dzieci. Nikt, kto nie ukończył trzynastego roku życia, nie może korzystać z tej strony internetowej bez nadzoru osoby dorosłej. Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma ukończone 13 lat lub więcej. Jeśli uważasz, że dziecko poniżej 13 roku życia mogło przekazać nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem: ask.capco.dpo@capco.com


KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA TWOJE DANE OSOBOWE?

Podmiot Capco działający w kraju, którego dotyczą podejmowane działania, będzie zazwyczaj odpowiedzialnym administratorem danych dla wszelkich danych osobowych, które nam przekazujesz w związku z naszymi relacjami biznesowymi.  Pełną listę spółek Grupy Capco na całym świecie można znaleźć tutaj

Możesz komunikować się z nami za pośrednictwem witryn mediów społecznościowych lub poprzez funkcje w tej witrynie, które integrują się z witrynami mediów społecznościowych. Kontaktując się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych, mogą Państwo zezwolić nam na dostęp do pewnych informacji z Państwa profilu w mediach społecznościowych w oparciu o ustawienia preferencji prywatności na takiej platformie.

Jeśli użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z jakiegokolwiek aspektu naszej Informacji o ochronie danych osobowych, może skorzystać z praw, które w stosownych przypadkach, opisaliśmy w części "Twoje prawa do ochrony danych" poniżej.


JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH GROMADZIMY?

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane kandydatów do pracy. Powiadomienie o ochronie prywatności kandydatów do pracy w Capco Informacja o ochronie prywatności kandydatów do pracy;
 • Biznesowe informacje kontaktowe, takie jak pełne imię i nazwisko, adres pracy, numer telefonu służbowego, numer telefonu komórkowego, numer faksu służbowego oraz służbowy adres e-mail, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego oraz adres IP komputera, jeśli korzystasz z naszej strony internetowej;
 • Pliki cookie i inne sposoby śledzenia użytkowników strony internetowej. Pełne informacje można znaleźć w Powiadomieniu o plikach cookie na stronie Capco.com;
 • Dane dotyczące płatności, takie jak: dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych/debetowych, numery kodów bezpieczeństwa i inne powiązane informacje rozliczeniowe;
 • Dalsze informacje biznesowe, przetwarzane w ramach działalności gospodarczej lub innych stosunków umownych z Capco, lub dobrowolnie przekazane przez użytkownika, takie jak złożone zamówienia, zakupy, usługi i inne działania biznesowe, opinie o produktach, odpowiedzi na ankiety oraz wszelkie inne informacje przekazane nam przez użytkownika; 
 • Państwa wizerunek, działania i informacje o obecności, gdy odwiedzasz jedno z naszych biur lub uczestniczysz w jednym z naszych wydarzeń firmowych; 
 • Państwa wizerunek, głos, opinie osobiste, podjęte działania lub wypowiedzi (np. lista uczestników i zapisy czatu) podczas uczestnictwa w nagrywanym wydarzeniu korporacyjnym on-line, szkoleniu lub prezentacji biznesowej;
 • Informacje o Państwa zainteresowaniach i preferencjach oraz inne informacje uzyskane dzięki analizie opisanej powyżej, w szczególności Państwa działania podczas korzystania z naszych stron internetowych oraz wszelkich produktów, pobieranych treści (np. rejestracja w celu pobrania oprogramowania, eBooków, dokumentów) lub innych usług, które oferujemy Państwu online. Obejmuje to, pobierane treści, kliknięcia i obejrzenia, oraz ich częstotliwość i długość;
 • Informacje zebrane z publicznie dostępnych zasobów, baz danych oraz poprzez agencje informacji kredytowej; 
 • W przypadku, kiedy jest to wymagane prawnie, w celu zapewnienia zgodności, informacje o istotnych i znaczących sprawach sądowych lub innych postępowaniach prawnych przeciwko Państwu lub stronie trzeciej związanej i współpracującej z Państwem, które mogą być istotne dla celów antymonopolowych;
 • Specjalne kategorie danych osobowych lub wrażliwe dane osobowe - W związku z rejestracją i zapewnieniem dostępu do wydarzenia lub seminarium, możemy poprosić o informacje na temat Państwa stanu zdrowia w celu zidentyfikowania i uwzględnienia Państwa niepełnosprawności lub specjalnych wymagań dietetycznych. Wszelkie wykorzystanie takich informacji odbywa się na podstawie Państwa zgody. Jeśli nie podadzą Państwo informacji o niepełnosprawności lub specjalnych wymaganiach dietetycznych, nie będziemy mogli podjąć odpowiednich środków ostrożności.


DO JAKICH CELÓW WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach ("Dozwolone Cele"):

 • Planowanie, wykonywanie, zarządzanie i administrowanie umownymi stosunkami biznesowymi Użytkownika (lub osoby trzeciej, z którą Użytkownik jest powiązany) z Capco, np. poprzez realizację transakcji i zamówień produktów lub usług, przetwarzanie płatności, prowadzenie księgowości, audytów, rozliczeń i czynności windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, ułatwianie napraw i świadczenie usług wsparcia technicznego lub świadczenie innych usług lub rzeczy, o które Użytkownik może prosić. W celu uniknięcia wątpliwości uważa się, że wszystkie takie relacje występują na zasadzie business-to-business ("B2B");
 • Administracja i rejestracja video/audio wydarzeń firmowych, szkoleń i prezentacji biznesowych w celu umożliwienia dostępu do nagrania uczestnikom/nieobecnym uczestnikom wydarzenia;
 • Utrzymanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, rozwiązań, usług i stron internetowych lub innych systemów (oraz systemów naszych klientów), zapobieganie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych;
 • Zapewnienie zgodności ze zobowiązaniami prawnymi (takimi jak zobowiązania do prowadzenia rejestrów), zobowiązaniami w zakresie kontroli zgodności lub rejestracji (np. na mocy przepisów antymonopolowych, przepisów eksportowych, przepisów dotyczących sankcji handlowych i embarga lub w celu zapobiegania przestępstwom związanym z praniem brudnych pieniędzy). Może to obejmować automatyczne sprawdzanie danych kontaktowych użytkownika lub innych informacji podawanych przez niego na temat jego tożsamości w odniesieniu do obowiązujących list podmiotów objętych sankcjami oraz kontaktowanie się z użytkownikiem w celu potwierdzenia jego tożsamości w przypadku potencjalnego dopasowania lub rejestrowania interakcji z użytkownikiem, które mogą być istotne dla celów antymonopolowych;
 • Informowanie Użytkownika, o ile jest to dozwolone zgodnie z lokalnymi przepisami, w ramach istniejących relacji biznesowych o produktach lub usługach Capco, które są podobne lub odnoszą się do takich produktów i usług, które zostały już zakupione lub wykorzystane w ramach danej relacji biznesowej;
 • Rozwiązywanie sporów, egzekwowanie naszych umów oraz w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub;
 • Zapewnienie zgodności z obowiązkami prawnymi, np. w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży dla celów podatkowych lub wysyłania zawiadomień i innych ujawnień zgodnie z wymogami prawa.

Jeżeli wyraźnie wyraziłeś nam zgodę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w następujących celach:

 • Komunikując się z Użytkownikiem za pośrednictwem zatwierdzonych przez niego kanałów, aby na bieżąco informować go o najnowszych ogłoszeniach, wydarzeniach i innych informacjach dotyczących produktów, technologii i usług Capco (w tym biuletynach marketingowych) oraz wydarzeniach i projektach Capco;
 • Przetwarzanie aplikacji na stanowiska pracy w firmie Capco: Zobacz: Powiadomienie o ochronie prywatności kandydatów do pracy;  
 • Administrowanie i przeprowadzanie badań opinii klientów, kampanii marketingowych, analiz rynkowych, loterii, konkursów lub innych działań lub wydarzeń promocyjnych, lub;
 • Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie: Zbieranie informacji o Państwa preferencjach na podstawie Państwa działań podczas korzystania z naszych stron internetowych oraz wszelkich produktów, pobieranych treści (np. rejestracja w celu pobrania oprogramowania, eBooków, dokumentów) lub innych usług, które oferujemy Państwu online. Na podstawie tych informacji (np. jakie treści są pobierane, klikane lub oglądane, jak często i jak długo) tworzymy profil użytkownika, aby spersonalizować i podnieść jakość naszej komunikacji i interakcji z Państwem (np. poprzez śledzenie newslettera lub analizę strony internetowej).  Logika stojąca za naszym profilowaniem ma na celu identyfikację obszarów, które mogą być dla Państwa użyteczne lub interesujące oraz informowanie Państwa o takich obszarach w sposób bardziej skuteczny i ukierunkowany. Wykorzystywane algorytmy stosują tę logikę i automatycznie dostarczają Państwu ukierunkowane treści lub informacje.

W odniesieniu do rodzajów komunikacji związanej z marketingiem (tj. wiadomości e-mail i rozmowy telefoniczne), tam gdzie jest to prawnie wymagane, będziemy przekazywać Państwu takie informacje wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody i zapewnimy Państwu możliwość rezygnacji, jeśli nie będą Państwo chcieli otrzymywać od nas dalszych komunikacji związanej z marketingiem.
 
Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek zautomatyzowanych decyzji dotyczących Państwa lub tworzenia profili innych niż opisane powyżej lub wyjaśnione w naszej Informacji o ochronie prywatności kandydatów do pracy.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych może być różna w zależności od obowiązujących przepisów lokalnych, ale ogólnie uważamy, że nasze uzasadnione interesy uzasadniają przetwarzanie danych, biorąc pod uwagę, że dane są ograniczone do czynności przeglądania, związanych z tym, co jest uważane za biznesowe lub zawodowe (nasza strona internetowa nie oferuje żadnych treści skierowanych do indywidualnych konsumentów, ani żadnych treści, które mogłyby być wykorzystane do wnioskowania o Państwa prywatnych zwyczajach lub zainteresowaniach). Informacje, które możemy otrzymać bezpośrednio od Państwa, są całkowicie dobrowolne i pozostawione do Państwa dyspozycji. W przypadku, gdy wymagana jest szczególna zgoda, zostanie ona uzyskana przed przetwarzaniem.


JAK ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Zazwyczaj zbieramy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, gdy wchodzą Państwo w interakcję z nami, np. gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, uczestniczą w naszych wydarzeniach i prezentacjach on-line, komunikują się Państwo z nami w związku z naszymi produktami i usługami, składają Państwo zamówienie, czy rejestrują się w celu otrzymywania naszego biuletynu lub uczestniczą w naszych badaniach opinii klientów. Nie pozyskujemy danych osobowych od osób trzecich, z wyjątkiem sytuacji, w których skorzystali Państwo z usług agencji rekrutacyjnej. W takich przypadkach zostaną Państwo o tym poinformowani zgodnie z obowiązującym prawem.


GDZIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Capco jest przedsiębiorstwem działającym na całym świecie. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej możemy przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom w innych krajach, w tym w krajach, w których prowadzimy działalność poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("kraje trzecie"), w których obowiązujące przepisy mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak przepisy obowiązujące w Państwa kraju. Podczas takich działań będziemy przestrzegać obowiązujących wymogów dotyczących ochrony danych i podejmować odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych osobowych. Zazwyczaj będzie to miało miejsce w formie umowy o przekazaniu danych, zawierającej aktualne standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską dla przekazywania danych osobowych przez administratorów danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym do administratorów danych i podmiotów przetwarzających w jurysdykcjach bez odpowiednich przepisów o ochronie danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych, jeśli chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje na temat takich zabezpieczeń. 

Capco może przekazywać Twoje dane osobowe do następujących krajów:

 • Dowolne państwo członkowskie UE
 • Dowolny kraj, w którym firma Capco prowadzi działalność handlową — patrz: www.capco.com/imprint


JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z technicznym stanem wiedzy i prawnymi wymogami ochrony danych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem lub ingerencją. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur mających na celu ochronę Państwa prywatności, takich jak bezpieczne serwery, zapory sieciowe i szyfrowanie SSL. Będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.


KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujący sposób:

 • Z naszą spółką macierzystą Wipro Limited, podmiotami stowarzyszonymi w ramach Grupy Capco na całym świecie, jeśli jest to w zakresie wymaganym dla Dozwolonych Celów i prawnie dozwolonym. W takich przypadkach podmioty te będą następnie wykorzystywać dane osobowe do tych samych celów i na tych samych warunkach, które zostały przedstawione w niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych;
 • Możemy również zlecić dostawcom usług (tzw. procesorom danych) w ramach Grupy Capco lub poza nią, w kraju lub za granicą, np. centrom usług wspólnych, przetwarzanie danych osobowych w Dozwolonych Celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Capco zachowa kontrolę nad danymi osobowymi i pozostanie w pełni odpowiedzialna za nie, a angażując takich usługodawców, zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo danych osobowych;
 • Z sądami, organami ścigania, organami regulacyjnymi lub pełnomocnikami, jeśli jest to prawnie dozwolone i niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Z biurami informacji kredytowej i innymi firmami w celu wykorzystania przy podejmowaniu decyzji kredytowych;
 • Możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim w przypadku sprzedaży lub zakupu jakiejkolwiek firmy, w którym to przypadku możemy ujawnić dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy, wraz z jego profesjonalnymi doradcami. Jeśli Capco zostanie przejęte przez osobę trzecią, posiadane przez nas dane osobowe klientów i innych osób kontaktowych będą jednym z przekazywanych aktywów.

W przeciwnym razie ujawnimy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy skierujesz lub dasz nam pozwolenie (w tym gdy zgodzisz się na udział w odpowiedzialności społecznej/korporacyjnej) lub gdy będziemy zobowiązani do tego przez obowiązujące prawo lub przepisy, lub sądowe lub urzędowe żądanie, lub gdy podejrzewamy oszustwo lub działalność przestępczą.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług, dostarczania produktów lub informacji, o które Państwo prosili, do administrowania Państwa relacjami biznesowymi z nami oraz do wypełniania naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych zasad. 
W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane zgodnie z zawartą między nami umową o przetwarzaniu danych, będziemy przestrzegać wszystkich określonych wymogów dotyczących usuwania danych. 

Jeśli poprosili Państwo abyśmy nie komunikowali się z Państwem, zachowamy notatkę o tym tak długo, jak będzie to konieczne, aby spełnić tą prośbę.


PRAWA DO OCHRONY DANYCH

Państwa prawa mogą się różnić w zależności od obowiązujących przepisów lokalnych dotyczących ochrony danych. Szanujemy Państwa prawo do informacji, dostępu, poprawiania, żądania usunięcia lub ograniczenia, przenoszenia, sprzeciwu, a także prawa w odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, w naszym wykorzystaniu Państwa danych osobowych, jak może być to wymagane przez obowiązujące prawo. Podejmujemy również kroki w celu zapewnienia, że gromadzone przez nas dane osobowe są dokładne i aktualne. Z zastrzeżeniem takich przepisów prawa, użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa:

 • Uzyskania informacji, jakie dane osobowe przechowujemy na temat użytkownika
 • Uzyskania na żądanie, kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie
 • Aktualizacji danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, 
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika
 • Poproszenia o usunięcie lub ograniczenie sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, ale to prawo jest określone przez obowiązujące prawo i może mieć wpływ na dostęp do niektórych naszych usług.
 • Uzyskania dostępu do swoich danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkowania, jeżeli odbywa się ono w sposób zautomatyzowany i obejmuje jakikolwiek rodzaj podejmowania decyzji 
 • Wniesienia skargi w związku z podejrzeniem lub rzeczywistym naruszeniem praw użytkownika do ochrony danych osobowych do właściwego organu nadzorczego.
  Prawo do rezygnacji

Capco szanuje prywatność użytkowników i dlatego daje im możliwość nie podawania danych lub informacji, które mają być gromadzone.

Ponadto, mogą Państwo wycofać swoją zgodę, która została wcześniej udzielona Capco (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem). Należy pamiętać, że zawsze można zrezygnować z subskrypcji komunikacji marketingowej poprzez kliknięcie przycisku rezygnacji dostępnego w otrzymywanej komunikacji marketingowej.

Jeśli jesteś mieszkańcem amerykańskiego stanu Kalifornia, więcej informacji na temat obowiązujących praw można uzyskać tutaj.


ZMIANY W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU 

Niniejsza Informacja o prywatności danych została ostatnio zaktualizowana w dniu 2 marca 2023 r. i w szczególności spełnia wymogi dotyczące przejrzystości/notyfikacji zawarte w GDPR, wymogi CCPA oraz wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące prywatności danych. Od czasu do czasu możemy dokonywać zmian lub poprawek w zależności od potrzeb, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w sposobie, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe lub zmieniające się wymogi prawne. Tak więc, możesz sprawdzać ponownie co jakiś czas.


OCHRONA DANYCH KONTAKTOWYCH

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, komentarze, skargi lub sugestie w związku z niniejszą informacją, potrzebujesz kopii w formacie alternatywnym lub masz inne uwagi dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy informacje o Państwu, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: ask.capco.dpo@capco.com 

Masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych:

Globalne kierownictwo Capco ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, gdzie organem nadzorczym jest Biuro Komisarza do spraw Informacji, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

Stanowisko: Biuro Komisarza ds. Informacji 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire, United Kingdom 
SK9 5AF 
Telefon: 0303 123 1113 z Wielkiej Brytanii lub +44 1625 545700 z innych miejsc. 
Strona internetowa: www.ico.org.uk
___________________

Główna placówka Capco w Unii Europejskiej znajduje się we Frankfurcie w Niemczech, gdzie organem nadzorczym jest Heski Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

Poczta: Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.
Postfach 3163 
65021 Wiesbaden 
Telefon: 06 11 14 080 z Niemiec lub +49 611 14 080 z innych krajów
Email: poststelle@datenschutz.hessen.de

W stosownych przypadkach mogą Państwo również złożyć skargę do unijnego organu nadzorczego, który ma siedzibę w państwie, w którym:

 • mieszkasz,
 • pracujesz, lub
 • miało miejsce domniemane naruszenie.

Aktualny wykaz organów nadzorczych ds. ochrony danych w UE jest dostępny tutaj.
___________________

Szczegóły dotyczące sposobu składania skarg dotyczących prywatności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w Kanadzie można znaleźć tutaj.
___________________

Szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania skarg na prywatność związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w Brazylii można znaleźć tutaj.
___________________

W przypadku skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych w Hongkongu, można skontaktować się z Komisarzem ds:

Stanowisko: Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Pokój 1303
13/F, Sunlight Tower
248 Queen's Road East
Wanchai
Hongkong
Email: complaints@pcd.org.hk
Strona internetowa: www.pcpd.org.hk
___________________

W przypadku skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych w Singapurze można skontaktować się z Komisją Ochrony Danych Osobowych w Singapurze w następujący sposób:

Stanowisko: Komisja Ochrony Danych Osobowych 
10 Pasir Panjang Road 
#03-01 Mapletree Business City
Singapur 117438 
Attn: Officer-in-charge, Enforcement
Strona internetowa: www.pdpc.gov.sg
___________________