VZDELÁVANIE A ROZVOJ

Naši zamestnanci sú naším najväčším kapitálom, a preto je pre nás veľmi dôležité, aby každý mohol neustále rozširovať svoje zručnosti a schopnosti. Preto je naša ponuka vzdelávania kľúčovou súčasťou podpory profesionálneho a osobného rastu každého zamestnanca.

PROGRAM VZDELÁVANIA

V rámci vzdelávacieho programu u nás nájdete množstvo tréningov, ktoré podporujú Váš osobný rozvoj a kariérny rast. Naše vzdelávacie programy sú prispôsobené potrebám našich zamestnancov a klientov. Zahŕňajú odborné aj technické školenia, soft skills tréningy, ako aj školenia, ktoré Vás podporujú v hybridnom pracovnom prostredí. Ponúkame aj množstvo kurzov zameraných na duševné zdravie a pohodu. Všetky informácie sú k dispozícii na našej online vzdelávacej platforme CAPsule.

ASSOCIATE TALENT PROGRAM  

Náš program ATP je týždňový komplexný vzdelávací program, ktorý Vás uvedie do sveta consultingu a poskytne základné pochopenie odvetvia finančných služieb. 

Zamestnancom poskytuje príležitosť pracovať na reálnych projektoch a budovať si sieť kontaktov. Zároveň máte možnosť profitovať z poradenstva a mentorského programu poskytovaného skúsenými Capco consultantmi. Počas programu máte možnosť rozvíjať medziľudské a komunikačne zručností a získate prehlaď v oblasti trendov v rámci finančných služieb.

Precitajte si viac o Associate Talent Programs

 

MILESTONE ŠKOLY

Tzv. Milestone školy sú dôležitou súčasťou našej ponuky vzdelávania. Sú určené pre zamestnancov, ktorí boli nedávno povýšení na pozíciu consultanta, senior consultanta, principal consultanta alebo managing principal.

Obsah vzdelávania závisí od konkrétnej kariérnej úrovne, no cieľom každého z týchto štyroch programov je poskytnúť viac zručností a schopností, aby ste boli úspešní na novej kariérnej úrovni.

Naše Milestone školy trvajú dva až štyri dni a sú postavené na štyroch kľúčových pilieroch:

  • OSLAVUJTE – oslávte Vaše nedávne povýšenie v Capco
  • REFLEXIA – vyhraďte si čas mimo projektu a práce v komunite
  • NETWORKING – upevňujte si vzťahy s kolegami 
  • UČTE SA – získajte nové znalosti a zručnosti

Účastníci absolvujú workshopy, kde sa venujú témam ako riešenie problémov, rozhodovanie, budovanie osobnej značky či predajné zručnosti. Súčasťou je aj hranie hier či večera s našim vedením.

ĎALŠIE VZDELÁVACIE MOŽNOSTI

Okrem vyššie uvedených školení a tréningov máte možnosť zúčastniť sa na ďalších externých školeniach a/alebo zúčastniť sa odborných konferencií – prezenčne alebo online.
Ak by Vám ani tieto možnosti vzdelávania nestačili, máte možnosť absolvovať rôzne online tréningy prostredníctvom platformy Udemy alebo prostredníctvom našej vlastnej vzdelávacej platformy. Takisto môžete využiť svoj individuálny rozpočet na školenia vo výške 50 EUR ročne alebo na ďalšie vzdelávanie prostredníctvom odbornej literatúry.

AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY