Adriana fusekoVA
Read more

HR MANAGER

OLGA ŠandOROVÁ
Read more

CREDIT CONTROL TEAM LEAD

PETER ŠCURKA
Read more

IT TECHNICAL LEAD

ŠTEFAN LINNER
Read more

DEVELOPER

ANDREA STAROSTOVA
Read more

PROJECT MANAGER

MATEJ SLÁVIK
Read more

CONSULTANT

KULTÚRA


Capco - Our culture and value

REŠPEKT, INTEGRITA, PROFESIONALITA, ODDANOSŤ, VEDOMOSTI.

Týchto 5 hodnôt tvorí kľúčovú časť nášho pretrvávajúceho úspechu.

NAŠA KULTÚRA

Ak pracujete pre Capco, chceme, aby ste v práci boli sami sebou (#BeYourselfAtWork). Uvedomujeme si, že začlenenie na pracovisku je rovnako dôležité ako iné formy diverzity v spoločnosti. Oslavujeme individualitu v našom pracovnom prostredí a veríme, že rozmanitosť myslenia je pre celkový úspech rozhodujúca.

V Capco dávame veľký dôraz na vzdelávanie, ktoré umožňuje zamestnancom rozvíjať svoju vášeň a riešiť akékoľvek výzvy, ktorým počas svojej kariéry čelia. V tom im navyše pomáhajú aj kariérni mentori.

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI