REGLERINGAR OCH INNOVATION – HUR PÅVERKAS FINTECH OCH ETABLERADE FINANSIELLA TJÄNSTER NU?

Det är 2018, och du undrar: "Vad hände - och nu då?" Vi är inne i en postregleringstid, med projekten GDPR, MIFID2 och AMLD4 som nu övergått till drift och underhåll. Det finns dock mycket kvar att göra och värde att skapa. I Bryssel arbetar beslutsfattarna med frågan om och hur fintech-sektorn ska regleras. Men fönstret för möjlighet till påverkan stängs snart.